ACT2B-COACHING

Coaching = partnerski odnos poverenja učesnika u coaching procesu u cilju ostvarivanja relevantnih rezultata

Coach asisitira klijentu da se aktivno pomeri sa tačke u kojoj se trenutno nalazi (bilo poslovno ili privatno) tamo gde bi želeo da se nalazi. U većini slučajeva nemaju svi jasno definisanu ideju gde bi želeli da budu, tako da coach, svojim kompentencijama, pomaže da to otkriju samostalno. Postavljanjem pažljivo skrojenih pitanja, coach provocira razmišljanje, refleksiju iskustva i na taj način razvija potencijale i kreativnost.

"Smatram da je smisao života najšire rečeno u ličnom razvoju i dostizanju svog maksimuma ma koliki on bio. Svoj uspeh procenjujem prema ovom kriterijumu – koliko sam se kao osoba promenila i sazrela vremenom, koliko doprinosim zajednici i šta ostavljam iza sebe." Sanja, 30 godina

coaching Tatjana Mamula
Timski coaching
Grupni coaching
Individualni coaching
Iskustveno učenje

 Do potrebnih veština dolazi se putem praktičnih vežbi, simulacija i zadataka u okviru firme. Zapažamo, diskutujemo i donosimo zaključke koje možemo preneti na specifičnu optimizaciju metoda i alata koji funkcionišu u firmi.

Coaching pristup

Postavljamo pitanja koja nam omogućavaju da radimo sa učesnicima ne samo na nivou znanja i navika, već i na nivou uverenja i vrednosti. Podstičemo učesnike da izvlače sopstvene zaključke i prilagođavaju predložene tehnike sopstvenom karakteru i organizaciji što povećava šansu za postizanje trajnih promena.

Follow up

Omogućava da učesnici osnaže stečene veštine putem naknadnih i ponovljenih diskusija u koherentnom ciklusu.

Kaucing Tatjana Mamula

Bilo da tražite odgovore i nalazite se pred izazovom, želite rešiti problem ili samo želite da podelite sa nama kako biste to uradili, pozovite nas.

tatjana.mamula@gmail.com

063/393-590