Radionice pod nazivom BEZ BIZNIS ALATA NEMA ZANATA u okviru BOOST YOUR BUSINESS programa predstavljaju interaktivne radionice sa praktičnim vežbama u radnoj grupi koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi “okruglog stola”. BOOST YOUR BUSINESS koncept je potpuno nov proizvod na srpskom tržištu namenjen uspešnim preduzetnicima iz nekompetitivnih delatnosti a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja kao i efikasnijeg upravljanja firmom. MASTERMIND je proces zajedničkog rada, brainstorming, brainwriting, preuzimanje odgovornosti za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost.

CILJ

Dolaskom na svih deset modula učesnici imaju priliku da na radionicama neguju poverenje, otvorenost, saradnju, predan i aktivan rad, posvećenost, a između radionica sprovode analizu uvida i rezultata. Konkretni proces rada sa akcionim koracima, koji po dolasku u radno okruženje odmah budu primenjeni kako samostalno tako i u saradnji sa zaposlenima, najvažniji je deo procesa BYB. Razgovori o iskustvima i prostorima za unapređenje, postavljanje važnih pitanja svih učesnika u grupi, predstavljanje izazova u grupi putem MASTERMIND tehnike kao vrste dubinske analize, detekcije problema i davanja konkretnih rešenja.


KOME JE NAMENJEN

-        Preduzetnicima sa iskustvom od najmanje dve godine da razjasne svoje poslovne ciljeve i načine na koje mogu da ih efikasnije ostvare; kako da se bolje motivišu i posvete svojim ciljevima.
-    Liderima i poslodavcima kako da postanu izvor informacija i podrška članovima tima, a ne pretnja, kako da prepoznaju talente i pomognu članovima svog tima da razvijaju svoje veštine i potencijale. Ukratko, kako da postanu lideri za 21. vek.
-    Biznis liderima u malim i srednjim preduzećima.
-    Menadžerima kojima je potreban prostor da unaprede, isprobaju i razviju nove poslovne veštine i poslovne alate.
-    Pojedincima kojima je potrebno da se bolje fokusiraju i usmere na svoj smer u razvoju  karijere.
-    Menadžerima koji su se ’zaglavili’ u ustaljenim navikama i odnosima, i ne vide dalji put i pravac.


KOJI SU BENEFITI

Radionice vam mogu pomoći da:

- definišete jasne ciljeve,
- kreirate uspešnu strategiju koja dugoročno može da donese najbolji rezultat,
- postignete bolje angažovanje vašeg tima – ljudi se bolje angažuju kada su ciljevi tima jasni i jasno se komuniciraju,
- negujete pozitivno radno okruženje,
- smanjite toksične odnose i emocije u timu,
-  postignete bolju posvećenost,
-  pospešite efektivnu komunikaciju,
-  povećate produktivnost,
-  postignete bolju usaglašenost između veština, znanja i mogućnosti tima.


ŠTA UKLJUČENJEM U PROGRAM BYB i MM DOBIJATE

- Razmenu iskustava i zajednički rad u trajanju od 10 modula tokom nekoliko meseci
- Radne sveske i kontinuiranu komunikaciju tokom programa sa mentorom
- 5h individualnih poslovnih konsultacija na poklon
- Osmi finalni mastermodul – predstavljanje projektnih zadataka


ŠTA MOŽETE OČEKIVATI OD RADIONICA

- izoštrite fokus i pravovremeno uočite, identifikujete i rešite problem,
- dobijete pomoć od radne grupe u procesu donošenju odluka, uvođenju promena i prevazilaženju poteškoća,
- kako da planirate i ostvarite prednosti kroz potencijalne nove mogućnosti,
-  steknete osnove uspešnog rukovođenja timom i njihovim resursima,
-  naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti  i bolju profitabilnost,

uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost i odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva.

Boost your business

„Ako želite uhvatiti ribu nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu.“ David Lloyd George

Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/kupci imaju
problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme
kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista
spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše
postojeće kupce/klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da
li inovirate ponudu?

Poslovni alati: vežba tačke kontakata i momenti istine, Net Promoter Score NPS, Feedback kao
komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja, pogled iz klijentovih cipela

Load More

DESIGN THINKING- Kreirajte atraktivnu poslovnu ponudu
„Pre nego što počnete da se penjete merdevinama uspeha pobrinite se da budu naslonjene na pravu
zgradu.“ Stephen Covey

Mnogi preduzetnici danas se takmiče na domaćem i regionalnom tržištu gde postoji ogroman višak
ponude usluga, proizvoda i poslova. Veliki deo tih usluga, proizvoda i poslova ispunjava zahteve
kvalitete, ali još uvek su mnogi percipirani kao PROIZVODI I USLUGE KOJI NE NUDE REŠENJE ZA
KORISNIKE I KUPCE.
Šta su rešenja?
Šta je Jedinstvena Prodajna Ponuda JPP? Unique Selling Proposition USP? Vrednosna ponuda?
USP Unique Selling Proposition. Šta ona predstavlja?

Poslovni alat: jedinstvena prodajna ponuda, pain gain model

Load More

„Ljudi se “parališu i blokiraju” u potrazi za savršenošću. Ja idem samo napred.“Gary Vaynerchuk

„Canvas poslovni model“- alat za donošenje pravovremenih i relevantnih odluka

Svaki poslovni model temelji se na dva jednostavna pitanja: ko je kupac i šta kupac želi ili treba. Koja je
jedinstvena vrednost proizvoda ili usluge koju nudite na tržištu?  Biti jedinstven. Biti drugačiji! Ponuditi
dodatnu vrednost! Biti efiksan! Biti konkurentan! Biti kreativan! Ko su vaši redovni kupci? Ko su
vaši potencijalni kupci?  Kako negujete odnose sa svim interesnim grupama? Da li postoje još neki partneri
koji bi mogli da budu ključni za povećanje prometa? Koliki je trošak poslovanja? A prihod?
CBM je moderan poslovni alat prihvatljiv za sve subjekte, a pomoću koga se opisuje način na koji neka
organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti. CBM pruža devet različitih dizajniranih 2
blokova koji su usko povezani. Oni zajedno čine celinu koja na najjednostavniji način opisuje određenu
biznis ideju. Sa novim trendovima i generacijama potrošača da li je vaš biznis model spreman za
renovaciju?

Poslovni alat: Canvas biznis model

Load More

„Svaki čovek kog upoznam na neki način je vredniji od mene, zbog toga što od svakoga ponešto
naučim.“ Ralph Waldo Emerson

Da li Vaš tim ume da komunicira vrednosti firme kupcima, klijentima i stejkholderima? A vi? Misija i
vrednosti kao i strateško planiranje deo su svakodnevnih prioriteta. Stavite se u ulogu kupca. Gde je uloga
lidera u komuniciranju vrednosti i misije firme?. Lider je sposoban da vidi kontekst situacije u kojoj se firma
nalazi i da fleksibilno reaguju. Ostvarivanje ličnih ciljeva koji su u harmoniji sa firminom ciljevima daje
najbolje rezultate Istraživanja kažu da prosečni lideri skoro 80% vremena provode u redovnim operativnim
poslovima i gašenju požara! Za razliku od njih lideri rastućih firmi 80% energije i fokusa usmeravaju ka
veštinama i alatima za unapređenje poslovanja kao i razvoju sopstvenih veština i znanja u cilju
unapređenja rezultata te njihovom merenju.
Poslovni alati: Go2Market Strategy, vizija, misija, ciljevi, SMARRTO, razumevanje šire slike, perceptualne
pozicije, vreme kao resurs, prioritizacija

Load More

Uspeh firme isključivo se meri na tržištu: poverenjem potrošača, kupovinom proizvoda, korišćenjem usluga. I njihovom preporukom!
„Ništa neće u toj meri doprineti podizanju vašeg ugleda od sposobnosti da ćutite i pažljivo slušate
druge.“ Leonardo da Vinci

Kad ste poslednji puta uradili istraživanje tržišta i razgovor sa kupcima? Tržište ocenjuje vaš rad.
Upoznavanje sa trendovima na tržištu iz ugla potrošača. Kako prikupljati potrebne informacije o tržištu i
potrošačima: istraživački alati, DIY (Do It Yourself, tj. “uradi sam” istraživanje) tehnike.

Poslovni alati: DIY, PESTLE, SWOT i TOWS analiza

Load More

Unapredite poslovne procese u firmi
Najbrži šta vam kaže da ste u problemu je rečenica: “Tako mi uvek radimo.” Gary Vaynerchuk

Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene
dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima,
zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? ‘Brušenje’ poslovnog procesa znači ustanoviti i
odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki
korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati
proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u
proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja koji su vaši vodiči u
evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?

Poslovni alati: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka, unapre]enje poslovnog
modela, BCG matrica alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, DIOT
analiza

Load More

Brend u realnom i virtuelnom okruženju
„Kad god vidite uspešan biznis to znači da je neko ranije već doneo odvažne i hrabre odluke.“ Peter
F. Drucker

Gde je mesto vašeg proizvoda/brenda u marketing miksu? Da li prodajete proizvod ili brend? Proizvod
predstavlja bilo šta što može da zadovolji potrebe potrošača. Brend je jedinstvena ideja ili koncept koji ste
vi definisali u glavi potencijalnog potrošača. Ako brend ne pozicionirate vi, potrošač će to učiniti svakako, ali
na svoj način. Vaši kupci su aktivni online i offline? A vi? Nove generacije, novi komunikacioni kanali,
integrisanost vertikalna i horizontalna. Koliko znate o milenijalsima? A ostalim generacijama?

Poslovni alati: zdravstveno stanje Vašeg marketinga. Marketing 3.0., nove generacije i brend, upitnik za
merenje zadovoljstva kupaca

Load More

Motivacija kao uslov bez kog se ne može – “condition sine qua non”
„Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese
se stvarima.“ Leonardo da Vinci

Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Da bismo neutralisali prvi loš utisak potrebno je 20 kontinuiranih
pozitivnih utisaka. Sa Motivacijom ste na Vi ili na Ti? Da li aktivno slušate? Budite i vi kupac onog što prodajete, verujete li u proizvod, slušate li sa emocijama? Kako primate feedback sa tržišta i šta je zapravo to?

Poslovni alati: Mystery Shopping, upitnik, barometar mog potencijala, motivacija i tim

Load More

O prodaja O izazovi – “Promena (kretanje) je bit svega. Heraklit iz Efesa (oko 540-480.p.n.e.)” –Kako uhvatiti korak
Akcija je bazični osnov za svaki uspeh.“ Pablo Pikaso

Lakše prodajemo ako smo svesni da svaki proces ima svoju strukturu. Kvalitetna prodaja u kontinuitetu je
od najveće važnosti za svaku firmu a cilj je stalno raditi na pronalaženju novih potencijalnih kupaca.
Prodaja može biti izvor ideja i podsticaja za kompaniju da uvidi nove mogućnosti za razvoj posla. Online ili
offline? Ili integrisano?

Poslovni alati: QAB analiza, uloga neverbalne i verbalne komunikacije u prodaji, vežba procena veštine
rada sa kupcima

Load More

Od inicijative do inovacije
„Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa.“ Vinston Čerčil

Saznaćemo: Šta je inkrementalna a šta radikalna inovacija. Koliko smo inovativni? Koliko smo preduzetni?

Poslovni alat: Points of You, upitnik koliko smo inovativni, coaching kao alat za unapređenje poslovanja
– Feedback – predstavljanje projektnih zadataka
Na završnom mastermodulu imaćete priliku zaokružiti sva stečena znanja i izraditi plan daljeg delovanja.

Load More

Otvorenost za promene & spremnost na preuzimanje sopstvene odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka

Volja, odlučnost i ustrajnost u suočavanju sa izazovima kao i rezultatima

bee tatjana mamula

Uvažavanje, iskrenu razmenu znanja i iskustava sa članovima grupe

Međusobno poštovanje, podršku i poverenje u zajedničkom radu

Bilo da tražite odgovore i nalazite se pred izazovom, želite rešiti problem ili samo želite da podelite sa nama kako biste to uradili, pozovite nas.


tatjana.mamula@gmail.com

063/393-590