MODUL 1. PO JUTRU SE (DAN) BIZNIS POZNAJE

„Ako želite uhvatiti ribu nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu.“ David Lloyd George

Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/kupci imaju
problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme
kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista
spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše
postojeće kupce/klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da
li inovirate ponudu?

Poslovni alati: vežba tačke kontakata i momenti istine, Net Promoter Score NPS, Feedback kao
komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja, pogled iz klijentovih cipela