MODUL 6. ŠTA RADI DOBRO (NE DIRAJ) UNAPREDI DA BUDE BOLJE

Unapredite poslovne procese u firmi
Najbrži šta vam kaže da ste u problemu je rečenica: “Tako mi uvek radimo.” Gary Vaynerchuk

Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene
dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima,
zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? ‘Brušenje’ poslovnog procesa znači ustanoviti i
odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki
korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati
proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u
proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja koji su vaši vodiči u
evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?

Poslovni alati: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka, unapre]enje poslovnog
modela, BCG matrica alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, DIOT
analiza

Comment on this FAQ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *